Plan de comercialización de marisco e pescado del Golfo Ártabro

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Posta en marcha dunhas instalacións adecuadas e comercialización de marisco e pescados do Golfo Ártabro. Venta con atención personalizada como a través do uso das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) venta on line.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Sada Mariscos S.l.
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.sadamariscos.com/tienda/index.php
Perfil empresarial: 
empresa privada S.L.
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
23/09/2013
Referencia normativa: 
Orden do 16 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases regualdoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira (financiadas polo Fondo Europeo da Pesca)
Presupuesto total: 
112.984,71€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
33.758,57€
% sobre total Presupuesto: 
29,87
Subvención otras Administraciones o Fondos distintos del FEP. Nombre de la Administración/Fondo 1: 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Importe Administración/Fondo 1: 
5624,76
% sobre total Administración/Fondo 1: 
4,97
Nombre de la Administración/Fondo 2: 
Xunta de Galicia, Consellería do Medio Rural e do Mar
Importe Administración/Fondo 2: 
5624,76
% sobre total Administración/Fondo 2: 
4,97
Plazo total en meses: 
2
Anualidades: 
2013
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Sada, base
Coordenadas GPS: 
43.362479, -8.248915
Plazo de ejecución: 
31/10/2013
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
1 Xenera e consolidar unha actividade empresarial que poda conslidarse con a súa esperiencia e o seu coñecemento sobre o mercado da pesca. 2 Orientar a actividade empresarial como oportunidade para xerar emprego e oportunidade de desenvovemento profesional para personas del entorno con expectativa de futuro crecimento. 3 Abordar unha iniciativa empresarial nun secto que coñecen perfectamente os socios ye que perimiirá confirmar o seu expertise e a súa capacidade de desenvolvemento. 4. Crear un espazo de referencia para a venda e comercialización da pesca en fresco, como produto de alta calidade e que sexa accesible a terriorios que actuamente asumen uns prezos moi elevados. 5 Xerar sinerxias cos profesores do mar no GAC 2 en concreto e co litoral galego en xeral, poñendo en valor o seus contactos para a comercialización dun produtos de máxima calidade.
Principales actividades del proyecto: 
Comprar de camión e furgoneta isotermicas, báscula, carretilla eléctrica, transpaleta manual, equipos informatícos, multifunción e telefonia, Programas informáticos e web corporativa, Material de oficina e folletos de publicidade, diseño imagen e rótulos diseño e montaxe.
Resultados concretos previstos: 
creación de 1 emprego fixo e 2 eventuais unha muller e un menor de 25 anos
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
EIXO 1: Fortalecemento da competitividade do sector pesqueiro: Creación, mellora, ampliación e modernización de empresas de extracción, cultivo e comercialización de produtos do mar
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
3
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Indicadores de Ejecución
Incidencias: 
retirada del proyecto
Justificación Retirada del proyecto: 
O Promotor renuncio por motivos debido á situación económica.
Acciones emprendidas para intentar la ejecución del proyecto: 
Se tivo varias reunións cos promotores.