EXALTACIÓN DO MEXILLÓN DE RIANXO " O OURO DO MAR NA TUA CASA"

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

Potenciar e promocionar o mexillón como produto estrela das Rías con a súa propia Denominación de Orixe Protexida de Galicia. Dar a coñecer o mexillón de Rianxo con a finalidade de incrementar as súas vendas a nivel autonómico, nacional e internacional así como crear unha cultura gastronómica arraigada o seu consumo dende os estratos mais baixos da sociedade, potenciando a cohesión social da zona, na búsqueda de novos medios de dinamización de sectores como o turismo gastronómico.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Asociación de Produtores Mexilloeiros de Rianxo
Datos de interés del promotor/a: 
oficina@aspromeri.com Paseo do Porto s/n 15920- Rianxo- A Coruña
Perfil empresarial: 
Asociación de Mexilloeiros
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
26/07/2011
Referencia normativa: 
Orden do 16 de Marzo do 2011 publicada no DOGA o 22 de Marzo do 2011
Presupuesto total: 
21.925.00€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
19.732.50€
% sobre total Presupuesto: 
90%
Plazo total en meses: 
3
Anualidades: 
2011
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Rianxo- A Coruña
Coordenadas GPS: 
Lat 42º 31" 17.33"N
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Dar a coñecer o mexillón de Rianxo dentro e fora das fronteiras, en base a potenciación do turismo, consolidando a zona de actuación en base a Competitividade pesqueira. Xerar unha cultura gastronómica propia ligada o consumo do mexillón de Rianxo. Crear actividades que asocien o desenvolvemento social e cultural do pobo con o consumo do mexillón. Posicionar estratéxicamente o mexillón de Rianxo dentro do mercado actual. Permitir aos visitantes coñecer as características diferenciadoras e a elevada calidade do produto.
Principales actividades del proyecto: 
Levarase a cabo un PLAN DE DIFUSIÓN DO MEXILLÓN onde se pretenderá acoller entre as actividades estrelas as seguintes: Xornada ao longo do mes de Xullo e Agosto destinadas a cociña do mexillón con a finalidade de dar a coñecer as súas posibilidades gastronómicas. Recoller en un receitario as numerosas receitas adicadas ao mar e as súas especies, este distribuirase no día adicado a demostración culinaria do mexillón. O día do Mexillón, tratase dunha actividade de degustación con catro receitas especificas do mexillón. A empanada de Mexillón po lo Guiness. Pretendese entrar no Guiness World Records, grazas a elaboración dunha empanada de pan de millo con o produto estrela, o mexillón, máis grande do mundo. Ademais programarase unha serie de actividades complementarias as expostas que buscaran a animación do público asistente para prolongar a estancia no municipio dos mesmos. Dentro de estas programarase un grupo de folk que anime musicalmente, e tamén atraccións de inchables para nenos e nenas.
Resultados concretos previstos: 
Incremento do desenvolvemento de actividades económicas (incremento de vendas do produto). Incremento da cohesión social e fomento da unidade do pobo. Incremento e posicionamento do turismo en xeral e do turismo gastronómico e etnolóxico. Uso de novas tecnoloxías na zona. Incremento da participación de axentes dinamizadores e sociais da zona, así como a participación das empresas adicadas a actividades relacionadas co mar. Fortalecemento da igualdade de oportunidades e potenciación do emprego feminino. Potenciación do desenvolvemento sostible na zona. Incremento da perspectiva medioambiental na poboación da zona de actuación.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Línea 2: Competitividade e Diversificación do sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola. Programas: 2.4 Valor engadido dos produtos pesqueiros. Accións: 2.4.1 Fomento da producción de artesania alimentaría. Línea 3: Desenvolvemento do turísmo mariñeiro. Programas 3.2: Creacións de rutas e programas específicos. Accións: 3.2.3 Accións de desestacionalización do sector turístico.
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Organización de eventos de formación y divulgación
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Política de calidad de los productos pesqueros
Campañas de concienciación y promoción de los productos pesqueros.
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
El proyecto tiene una incidencia medioambiental medioambiental en el espacio protegido: 
positiva
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es positivo respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
DSC_0651.JPG
DSC_0452.JPG
DSC_0854.JPG
DSC_0842.JPG
Indicadores de Ejecución
Presupuesto final ejecutado en el proyecto: 
21.925,00€
% sobre presupuesto aprobado: 
90%
Subvención total ejecutada en el proyecto: 
19.732.50€
% sobre subvención aprobada: 
100%
Una vez finalizado ¿se han solicitado nuevos proyectos al Grupo de Pesca vinculados a éste en el marco del FEP?: 
No
Una vez finalizado ¿se han solicitado nuevos proyectos a otros fondos vinculados a este proyecto?: 
No sabe