ADQUISICIÓN DUN XERADOR DE XEO EN ESCAMAS, FÁBRICA DE XEO

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Suministro, instalación e posta en marcha dun novo xerador de xeo en escamas vertical, con o seu correspondente cadro eléctrico.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
SERVICIOS DE FRIO DE RIVEIRA,S.A
Datos de interés del promotor/a: 
ingeto@ingeto.es/ Porto Pesqueiro, nº 54- 15074- Ribeira - A Coruña
Perfil empresarial: 
Empresa Privado
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
26/07/2011
Referencia normativa: 
Orde do 16 de Marzo do 2011 publicado no DOGA o 22 de Marzo do 2011
Presupuesto total: 
118.300.00€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
47.320.00€
% sobre total Presupuesto: 
40%
Plazo total en meses: 
3
Anualidades: 
2011
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Ribeira- A Coruña
Coordenadas GPS: 
Lat: 42º30? 39.4”N Long:8º37’ 50.32”W
Plazo de ejecución: 
31/10/2011
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Cubrir a demanda e continuar mantendo un servizo básico e necesario de suministro de xeo en escamas no sector pesqueiro da zona de Ribeira. Ofrecer un valor engadido aos produtos da pesca. Axudar as pequenas infraestructuras e servizos relacionados con a pesca, mellorando tecnológicamente as actuais instalacións frigoríficas da fábrica de xeo. Protexer o ambiente nas zonas de pesca. O proxecto contibuirá a xerar riqueza na zona, permitindo ao sector pesqueiro continuar traballando grazas ao abastecemento de xeo en escamas dende o propio porto pesqueiro.
Principales actividades del proyecto: 
A actividade da empresa centrase na fabricación e venda de xeo en escamas, para o sector pesqueiro e para a zona de Ribeira. Cubrir un servizo básico e necesario de suministro de xeo en escamas na zona.
Resultados concretos previstos: 
Estimación de vendas anuais: Ano 1: 14.676.82 Kg. Ano 2: 16.144.50 Kg. Ano 3: 17.758.95 Kg. Ano 4: 19.534.85 Kg. Ano 5: 21.488.33 Kg.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Liña 4: Competitividade e Diversificación dos sectores económicos dependentes. Acción 4.1: Modernización e Competitividade. Programa 4.1.1: Acción de cooperación empresarial e mellora na xestión.
Eje temático del Proyecto: 
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para restablecer el potencial de producción en las zonas de pesca.
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
El proyecto tiene una incidencia medioambiental medioambiental en el espacio protegido: 
negativa
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Indicadores de Ejecución
Presupuesto final ejecutado en el proyecto: 
118.300.00€
% sobre presupuesto aprobado: 
40%
Subvención total ejecutada en el proyecto: 
47.320.00€
% sobre subvención aprobada: 
100%
Una vez finalizado ¿se han solicitado nuevos proyectos a otros fondos vinculados a este proyecto?: 
No sabe