PROXECTO DE DIVULGACIÓN DO SECTOR PESQUEIRO: "RIANXO DIVULGA"

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

O proxecto pretende dar a coñecer as labores diarias da xente do mar e dos recursos que o medio mariño ofrécenos có fin de ensinar a valorar e así poder contribuír a sua preservación. Vai destinado fundamentalmente ós nenos e nenas de centros educativos da Galicia interior e ós coletivos con necesidades especiais; os primeiros eslabóns máis baixos da cadea e o encontrarse xeográficamente lonxe e menos familiarizados co mundo do mar e en moitos casos con menor aceso a este tipo de actividades. Desenvolveranse no pobo de Rianxo e aproveitando os recursos tan validosos que presenta na temática mariñeira: lonxa, cetárea, museo do mar, aula creativa do mar, porto pesqueiro, porto deportivo, praias, etc.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Confraría de Pescadores "Virgen del Carmen" Rianxo
Datos de interés del promotor/a: 
confraría@confraríaderianxo.org / c./ Puerto s/n , 15920-Rianxo, A Coruña
Perfil empresarial: 
Entidade Pública (Confraría de pescadores)
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
26/07/2011
Referencia normativa: 
Orde do 16 de Marzo de 2011 publicada no DOGA o 22 de Marzo do 2011
Presupuesto total: 
39.747,20€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
39.747,20€
Plazo total en meses: 
13
Anualidades: 
2011/2012
Coordenadas GPS: 
Lat:42º33’ 36.34”N - Long:8º59’ 8.03”W
Plazo de ejecución: 
31/10/2011
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Dar a coñecer e promover a estrutura e funcionamento do sector pesqueiro galego a través do exemplo da aldea mariñeira de Rianxo e enfocando en dous piares principais: a explotación e comercialización de produtos do mar de Arosa. Promover actividades de sensibilización sobre o medio ambiente mariño, aproveitando os recursos humanos, material, social e forte cultura marítima e experiencia que presenta o pobo de Rianxo. Dar a coñecer os recursos e posibilidades a nivel do ambiente mariño na Ría de Arosa e especialmente en Rianxo. Desenvolver accións conxuntas que inclúen o sector económico, nin a cohesión social e pública, promovendo entre eles. Aumentar a participación no sector pesqueiro que ten Rianxo para realizar actividades no enfoque sector pesqueiro e da interacción co público desta área e doutras áreas. Promover a conciencia ambiental entre a poboación e os individuos con énfase na conservación do patrimonio natural e cultural do pobo. Dar a coñecer os recursos locais para as persoas, impulsar visitas ás zonas costeiras e así contribuír á economía local.
Principales actividades del proyecto: 
As actividades que sosteñen o proxecto é un informativo ea maioría deles estarán fóra aproveitando e facendo uso de recursos humanos, materiais e condicións sociais na aldea de Rianxo de comprender, a través deste exemplo, o funcionamento e estrutura do sector pesqueiro galego e de ensino que non está ligada só á explotación, extracción e comercialización dos recursos mariños. A actividade central do proxecto será visitas a varias entidades locais relacionados e ligadas ao mundo do mar. Haberá un circuíto composto por varias entidades diferentes, cada un dos que ofrecen información sobre unha trama diferentes relacionados co ambiente mariño.
Resultados concretos previstos: 
Sitio web do proxecto. Plataforma creada exclusivamente para a divulgación e posta en marcha deste proxecto. Ensino unidades. O número de unidades de ensino impresa nos centros participantes. Folletos informativos producidos. O número destas entregados aos participantes e público en xeral tamén será unha referencia a considerar. Promoción e Difusión obxectivos. Dependendo os participantes irán desenvolvendo unha serie de obxectos. Investigacións de avaliación. O porcentaxe de escolas participantes para atopalos e tódolos datos que ofrecer, mellor será o reflexo do curso das actividades e do proxecto global.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Liña 2: Competitividad e diversificación da pesca do marisco, e Acuicultura. Programa 2.4: Valor engadido dos produtos pesqueiros. Liña 3:Desenvolvimento do turismo mariñeiro.
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Organización de eventos de formación y divulgación
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Potenciar la calidad ambiental costera.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Campañas de concienciación y promoción de los productos pesqueros.
Estudios valor de litoral.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
El proyecto tiene una incidencia medioambiental medioambiental en el espacio protegido: 
positiva
El espacio protegido está integrado en la Red Natura 2000: 
No
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
No
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
rianxodivulga.jpg
la foto 3-4.JPG
la foto 5-3.JPG
3.jpg
Indicadores de Ejecución
Una vez finalizado ¿se han solicitado nuevos proyectos al Grupo de Pesca vinculados a éste en el marco del FEP?: 
No