Sistema de etiquetado individual e posta en valor do choco

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

O choco de Redondela goza dunha gran fama, o que lle confire un potencial comercial moi
elevado. A Confraría de Pescadores “San Juan” de Redondela está apostando pola
diferenciación deste cefalópodo, e para acadar este obxectivo está a desenvolver un plan
para a mellora da comercialización do choco, especie que proporciona traballo entre febreiro
e xuño a 50 embarcacións dentro da Enseada de San Simón, na Ría de Vigo.
Froito deste plan de mellora pretende diferenciar o seu produto da competencia, á vez que o
valoriza. Para que o cliente final distinga os chocos pescados polos integrantes da Confraría
de Redondela, vólvese necesario diferenciar cada un dos chocos de forma individual, co que
o consumidor poderá distinguir cada unidade pescada por nós da pescada pola nosa
competencia.
Polo tanto, os obxectivos deste proxecto son:
- Diferenciar o choco pescado polos integrantes da Confraría de Redondela.
- Mellorar a súa comercialización.
- Engadir valor ao produto.

O proxecto de implantación dun “Sistema de etiquetado individual e
posta en valor do choco”, que permitirá identificar ao choco capturado polos integrantes da
Confraría de Redondela:
- Extraído no ámbito da Enseada de San Simón, na ría de Vigo.
- Extraído de forma artesanal (produto procedente da pesca artesanal).
- De gran calidade e recoñecemento.
O proxecto, a grandes liñas, consta das seguintes accións:
- Implantación do sistema de etiquetaxe do produto, que permita etiquetar de xeito individual
a cada choco (acción 1).
- Implantación do sistema de validación das etiquetas (acción 1).
- Implantación de sistema de comprobación das etiquetas por parte dos consumidores e/ou
comercializadores intermediarios a través da web.
A continuación desagréganse cada un destes puntos.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Confraría de pescadores "San Juan" de Redondela
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.cofradiaredondela.org/
Perfil empresarial: 
Confraría de pescadores
PROYECTO
Referencia normativa: 
Orde do 16 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira (financiadas polo Fondo Europeo da Pesca
Presupuesto total: 
41.834,03 €
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
33.467,22 €
% sobre total Presupuesto: 
80 %
Plazo total en meses: 
35
Anualidades: 
1
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Redondela
Plazo de ejecución: 
31/10/2011
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
fortalecer a competitividade dos integrantes da Confraría, realizar unha promoción económica do emprego entre os pescadores, fomento da sociedade da información e das novas tecnoloxías
Principales actividades del proyecto: 
Acción 1. Implantación do sistema de xeración e autenticación das etiquetas
Resultados concretos previstos: 
Incremento de prezo na venda do choco na lonxa da Confraría de Redondela. Maior demanda por parte dos consumidores finais e dos vendedores Incremento do número de pescadores adicados á pesca do choco.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Fortalecemento da competitividade do sector pesqueiro, Promoción económica, Fomento da sociedade da información e as novas tecnoloxías
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Política de calidad de los productos pesqueros
Creación de denominaciones geográficas o certificaciones de las capturas y sus derivados.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
El proyecto tiene una incidencia medioambiental medioambiental en el espacio protegido: 
sin incidencia medioambiental
El espacio protegido está integrado en la Red Natura 2000: 
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
No
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.