PROMAR MEIRA; diagnóstico de motores foraborda

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Mellorar as ferramentas dispoñibles para o tratamento e mantemento de motores foraborda.
Peche dunha parte do local para crear unha área insonorizada onde cun tanque de probas e con axuda dun aparato que mide a potencia dos motores foraborda (dinamómetro) conseguiremos obter unha análise profunda e detallada do motor en cuestión, permitirá optimizar a súa potencia e limar posibles defectos ou fallos.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Costin Balca
Perfil empresarial: 
Empresario individual
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
17/10/2012
Referencia normativa: 
Orde do 16 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira (financiadas polo Fondo Europeo da Pesca)
Presupuesto total: 
14.726,70 €
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
7.363,35 €
% sobre total Presupuesto: 
50%
Plazo total en meses: 
2
Anualidades: 
2012
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Moaña
Plazo de ejecución: 
20/12/2012