MELLORA E NOVOS SERVIZOS ALTAVELA

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Modernización, ampliación e reforma do establecemento comercial para mellorar a xestión, eficiencia e produtividade da empresa, co obxectivo de reforzar a competitividade a través da súa adaptación ós cambios do mercado. Creando dúas novas liñas de negocio Vela adaptada e turísmo náutico gastronómico e mariñeiro.
Adecuación do local
- Mellora dos Accesos
- Modernización do local comercial dándolle un aire mariñeiro
- Mellora do escaparate, para unha millor visión do local, renovando o aspecto exterior da fachada e aumentando o aproveitamento da luz natural
etc.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Altavela Servizos Nauticos
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.altavela.com/
Perfil empresarial: 
empresa privada s.l.
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
17/10/2012
Referencia normativa: 
Orden do 16 de marzo 2011 Pola que se establecen as bases reguladoras para concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar
Presupuesto total: 
29.500€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
10.500€
% sobre total Presupuesto: 
35,59%
Subvención otras Administraciones o Fondos distintos del FEP. Nombre de la Administración/Fondo 1: 
FONDOS ESTADO
Importe Administración/Fondo 1: 
1.750€
% sobre total Administración/Fondo 1: 
5,93%
Nombre de la Administración/Fondo 2: 
COMUNIDAD AUTONOMA GALICIA
Importe Administración/Fondo 2: 
1.750€
% sobre total Administración/Fondo 2: 
5,93%
% sobre total Administración/Fondo 3: 
11,86
Plazo total en meses: 
2
Anualidades: 
1
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Sada
Plazo de ejecución: 
20/12/2012
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Modernización, ampliación e reforma do establecemento comercial para mellorar a xestión, eficiencia e produtividade da empresa, co obxecto de reforzar a competitividade a travé da súa adaptación os cambios do mercado.
Principales actividades del proyecto: 
mellora de accesos ao local; modernización do local comercial dándolle un aire mariñeiro: mellora do escaparate, unha millor visión do interior do local, renovando o aspecto exterior da fachada e aumentando o aproveitamento da luz natural; mellora do alicatado do chan, etc.
Resultados concretos previstos: 
Creación de dúas novas liñas de negocio: vela adaptada e de turismo gastronómico e mariñeiro
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Eixo 2 Creación de emprego e oportunidades económicas a través da comercialización F15 Creación, ampliación e mellora das empresas de servizos de ocio e turísticos
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
No
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
No
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es positivo respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Número de mujeres empleadas en el proyecto: 
2
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.
Imágenes: 
P1030105.JPG
P1030106.JPG
P1030114.JPG
2012-12-17 10.46.18.jpg
P1040428.JPG
P1040432.JPG
P1040436.JPG
P1040437.JPG
P1040429.JPG
Indicadores de Ejecución
Presupuesto final ejecutado en el proyecto: 
23.201,60€
% sobre presupuesto aprobado: 
92,80
Subvención total ejecutada en el proyecto: 
12.992,91€
% sobre subvención aprobada: 
92,80
Difusión y publicidad. Número total de acciones: 
3
Descripción acciones: 
<p>&nbsp;Placa con los logos das entidades financiadoras.</p> <p>Folleto cos logos das entidades financiadoras</p> <p> Logos das entidades financiadoras ná páxina web da empresa:</p> <p>http://www.altavela.com/<br /></p>
Incidencias: 
reducción del presupuesto
Importe de la reducción/ampliación: 
1.798,4€
Observaciones y comentarios: 
A execución foi do 92,80% do orzamentado debido a que na partida de equipamento xustificouse menos. o restos de partidas orzamentarias xustificouse totalmente agas a partida de instalacións que non se xustificou unha pequena cantidad.&nbsp;