CONSTRUCCIÓN DUNHA NAVE PARA A ELABORACIÓN DE CONSERVAS ARTESÁS DE PRODUTOS DO MAR (GAC6 – 099)

Tipo de Proyecto: 
Productivo

O proxecto básease na construción dunha edificación destinada á fabricación e elaboración de conservas de produtos do mar, dotada de equipos de transformación e cámaras frigoríficas.
Elaboraranse conservas á antiga usanza:
- pescados azuis - sardina, xurel e cabala.
- Vianda de mexillón en salmuera e ao baleiro.
Ofertaranse produtos galegos de máxima calidade e presentaciónen consonancia coas actuais exixencias dos mercados de alta gama.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
MILAGROS GARCÍA VIDAL
Datos de interés del promotor/a: 
A Revolta - Noalla SAnxenxo
Perfil empresarial: 
EMPRESARIA INDIVIDUAL
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
29/08/2014
Referencia normativa: 
ORDE do 16 de xullo de 2013 pola que se modifica a Orde do 16 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas aos grupos de acción costeira para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar (financiada polo Fondo Europeo de Pesca).
Presupuesto total: 
222767,18
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
95121,58
% sobre total Presupuesto: 
42,7 %
Subvención otras Administraciones o Fondos distintos del FEP. Nombre de la Administración/Fondo 1: 
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente
Importe Administración/Fondo 1: 
11.890,19
% sobre total Administración/Fondo 1: 
12,5 %
Nombre de la Administración/Fondo 2: 
Consellería do Medio rural e do Mar - Xunta de Galicia
Importe Administración/Fondo 2: 
11.890,19
% sobre total Administración/Fondo 2: 
12,5 %
Plazo total en meses: 
10
Anualidades: 
2014 - 2015
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Sanxenxo
Plazo de ejecución: 
30/06/2015
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Consolidar la competitividad del sector conservero en los mercados nacionales y europeos lo que contribuirá a mantener la prosperidad económica y social del terrritorio. Aportar valor añadido a los productos de la pesca procedentes de la acuicultura y de los desembarcos de las capturas en las rías gallegas. Mantenimiento del empleo repeto al medio ambiente
Principales actividades del proyecto: 
Construcción y equipamiento de nave para elaboración de conservas
Resultados concretos previstos: 
El centro de elaboración de conservas, a la antigua usanza, producirá conservas de pescados azules - sardina, jurel, caballa -, conservas de mejillón en salmuera y envasado al vacío. Permitirá incrementar el valor añadido a los productos de la pesca. Incrementar la oferta de productos gallegos en merdados y tiendas especializadas en delicatessen
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Mejora de la competitividad del sector pesquero. Creación de nuevas empresas
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
No
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
No
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
275
Número de empleos creados: 
175
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es positivo respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.