Abertas as axudas dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro