VALORIZACIÓN ARQUITÉCTONICA DA CASA DO MAR CONFRARÍA DE PONTEDEUME

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

O obxectivo do Proxecto é delimitar a distribución espacial máis axeitada para poder desenvolver os usos e plan operativo que, previamente, cun Plan de Valorización, acórdaronse como máis axeitados para valorizar a Casa do Mar da Confraría de Pescadores de Pontedeume.

A delimitación espacial consistirá nunha análise do conxunto arquitéctonico e a definición da mellor ubicación posible para desenvolver cada un dos servizos que vai ofrecer a Confraría.
A Casa do Mar ten que converterse nun lugar atractivo para os membros da Confraría, o visitante e o turista e, para isos é necesario valorizar a súa imaxe exterior, a tanxible, de modo que a oferta de servizos teña como punto central un espazo moderno e, á vez , defenda a súa vertente patrimonial e histórica.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Confraría de Pescadore de Pontedeume
Perfil empresarial: 
Confraría
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
07/09/2011
Referencia normativa: 
Orde do 16 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira (financiadas polo Fondo Europeo da Pesca).
Presupuesto total: 
20650
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
17500
% sobre total Presupuesto: 
84,74%
Plazo total en meses: 
35
Anualidades: 
2011
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Concello de Pontedeume
Plazo de ejecución: 
31/10/2011
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
O obxectivo do Proxecto é delimitar a distribución espacial máis axeitada para poder desenvolver os usos e plan operativo que, previamente, cun Plan de Valorización, acórdaronse como máis axeitados para valorizar a Casa do Mar da Confraría de Pescadores de Pontedeume. A delimitación espacial consistirá nunha análise do conxunto arquitéctonico e a definición da mellor ubicación posible para desenvolver cada un dos servizos que vai ofrecer a Confraría. A Casa do Mar ten que converterse nun lugar atractivo para os membros da Confraría, o visitante e o turista e, para isos é necesario valorizar a súa imaxe exterior, a tanxible, de modo que a oferta de servizos teña como punto central un espazo moderno e, á vez , defenda a súa vertente patrimonial e histórica.
Principales actividades del proyecto: 
Estudo Xeo técnico, Redacción do proxecto básico de execución, estudo de seguridade e hixene, dirección obra dirección de execución coordinación segurie e saludo
Resultados concretos previstos: 
O resultados agardados é a posta en valor dun espacio util para sociedade de Pontedeume e visitantes
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Realización de estudios
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Promoción de la pluriactividad de los pescadores (empleos adicionales fuera del sector pesquero a tiempo completo o parcial).
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
No
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto se centra fundamentalmente en la mejora o protección del medio ambiente.
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.
Indicadores de Ejecución
Presupuesto final ejecutado en el proyecto: 
20.650,00€
% sobre presupuesto aprobado: 
100
Subvención total ejecutada en el proyecto: 
17.500,00€
% sobre subvención aprobada: 
100