RECOÑECEMENTO E PROFESIONALIZACIÓN DO COLECTIVO DE REDEIRAS DE LORBÉ

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

A Asociación de Redeiras de Lorbé constituise en 2004, para loitar pola dignificación e conservación do oficio de Redeira.

Dende o Ano 2009 se pode obter a Certificación de profesionalidade, segundo o BOE 227. Con este certificado se poden organizar cursos con valor recoñecido a nivel nacional para aquelas persoas queiran exercer o oficio de redeira.
Por outra banda, as persoas que teñen experiencia (polo menos 3 anos, cun mínimo de 2000 horas traballadas nos derradeiros 10 anos) poderían a través dunha avaliación recoñecer igualmenta a competencia profesional, son as chamadas Acreditacións Profesionais.
Para conseguir esta acreditación é necesario ter coñecemento da arte de arrastre, que foi un arte sempre traballado polo sector masculino.

O proxecto consiste na realización dun curso de formación espécifica para a arte de arrrastre de 40h de duración de teorica e práctica.

Este curso axudará a mellora da cualificación das mulleres, e unha dignificación do seu traballo artesanal.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Asociación de Redeiras de Lorbé
Perfil empresarial: 
Asociación sen animo de lucro.
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
15/07/2011
Referencia normativa: 
EIXO V: FOMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E NOVAS TECNOLOXÍAS
Presupuesto total: 
3.435,70€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
3.435,70€
% sobre total Presupuesto: 
100
Plazo total en meses: 
33
Anualidades: 
2011
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Concello de Oleiros
Plazo de ejecución: 
31/10/2011
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Superar as probas de avaliación e poder obter o seu recoñecemento profesional, obter coñecemento teorico- prácticos da arte arrastre para así ampliar as perspectivas de traballo e mellorar a nosa economía.
Principales actividades del proyecto: 
1. Fase de Coordinación do proxecto 2. Fase de difusión Proxecto 3. Fase de Formación 4. Fase de avaliación 5 Fase de informe dos Resultados
Resultados concretos previstos: 
18 Mulleres obrtería un certificado que recoñeza a súa competencia na confección e armado dos distintos panos para as artes de pesca de arrastre. Poderan presentarse o proceso de certificado de profesionalidade e poderían superar as probas para as acreditacións profesionais, posibilidade de obter un título de valor estatal, mellora económica para as redeiras
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
EIXO I: FOMENTO DA COMPETITIVIDADE DO SECTOR PESQUEIRO
Eje temático del Proyecto: 
Organización de eventos de formación y divulgación
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Programas de formación destinados al a mejora profesional de los pescadores.
Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es positivo respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
P9080098.JPG
P9080097.JPG
P1010977.JPG
P1010970.JPG
P1010972.JPG
P1010969.JPG
P1010978.JPG
P9080108.JPG
Indicadores de Ejecución
Presupuesto final ejecutado en el proyecto: 
3.436,55€
% sobre presupuesto aprobado: 
100,02%
Subvención total ejecutada en el proyecto: 
3.435,70€
% sobre subvención aprobada: 
100%
Difusión y publicidad. Número total de acciones: 
4
Descripción acciones: 
Nota de Prensa, Publicidade na páxina web da Federación de Redeiras e do GAC Golfo ártabro, Acto presentación do curso, e cartulina no taboa de anuncios da asociación cos logos das institucións financiadoras: Fondo Europeo de Pesca, Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, Gac Golfo Ártabro e lema Europa inverte na Pesca Sustentable.
Observaciones y comentarios: 
O importe xustificado ascendeu a 3,436,70€ e o importe subvencionado foi de 3.435,70€.