Grupos de Acción Costeira

Zonas de Actuación 

  • Zona 1: A Mariña-Ortegal
  • Zona 2: Golfo Ártabro
  • Zona 3: Costa da Morte
  • Zona 4: Seo de Fisterra-Ría Muros-Noia
  • Zona 5: Ría de Arousa
  • Zona 6: Ría de Pontevedra
  • Zona 7: Ría de Vigo - A Guarda