Actuacións produtivas

Tipos de proxectos a presentar - productivos

Os proxectos que se presenten para a solicitude de axudas que convoque a Consellería do Mar, poderán clasificarse en dous grandes grupos: Proxectos productivos e Proxectos non productivos. Neste apartado describiremos os proxectos de caracter productivo.


Neste caso enfócanse como actividades que deben favorecer una actividade de lucro potencial para o promotor do proxecto. En xeral, poderían identificarse con proxectos de orientación empresarial ou profesional e que por tanto deberían proporcionar unha autosuficiencia económico-financeira a longo prazo.

Neste caso poderían chegar ata unha subvención do 60% do seu investimento.