ROTEIROS MARIÑEIROS NA RÍA DE PONTEVEDRA

Tipo de Proyecto: 
Productivo

O proxecto Roteiros Mariñerios está volcado na divulgación do media mariño co fin de
achegar o mar a todos os partlcipantes e implicar nesta divulgación á xente do mar. Este programa preséntase como unha actividade lúdica cunha serie de actividades a desenvolver durante un día completo partindo da localidade mariñeira de Sanxenxo. A Actividade levarase a cabo na embarcación Servinauta Un.
O programa deséñase en tordno a dúas actividades complementaria coas que se pretnede abranguer a cultura mariñeira.
Durante unhe xomada de actividades, os participantes terán a posibiliade de facer unha ruta medioambiental pola Ría do Pontevedra a bordo da embarcación Servinauta Un. A bordo irá un patrón guia que lle amosará aos participantes como deben facer para pescar e falaralles das diferenzas entre a pesca de antaño e a de agora. Tralarase pois de pasar un dia de pesca; a bordo do barco levaranse diversas artes de pesca para que os participantes poidan
aprender a utilizalos. AS capturas devolveranse ao mar xa que o obxectivo deste programa non é coller peixes ou mariscos senón ensinar a actividadde de pesca.
Acercariamos o grupo de participantes ao pobo de Combarro e alí farase unha pequena
ruta turística polo pobo mariñeiro por excelencia desta ria
Aproveitarase a presenza en Combarro para almorzar unha comida típica mariñeiras e logo achegaase a embarcación ata a Illa de Ons para facer tamen un pequeno trecking guiado pola
mesma
Serán grupos reducirod, xa que a embargación ten unha capacidade máxima para oito persoas.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
SERVINAUTA SANXENXO S. L.
Datos de interés del promotor/a: 
WWW.SERVINAUTA.COM
Perfil empresarial: 
Empresa privada
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
10/09/2013
Referencia normativa: 
Orde do 16 de marzo, de 2011
Presupuesto total: 
35.919,75 €
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
11.688,76
% sobre total Presupuesto: 
33
Subvención otras Administraciones o Fondos distintos del FEP. Nombre de la Administración/Fondo 1: 
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente
Importe Administración/Fondo 1: 
3.896,25 €
% sobre total Administración/Fondo 1: 
12,5 %
Nombre de la Administración/Fondo 2: 
Consellería do Medio rural e do Mar - Xunta de Galicia
Importe Administración/Fondo 2: 
1.948,12
% sobre total Administración/Fondo 2: 
12,5%
Plazo total en meses: 
2
Anualidades: 
2013
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Sanxenxo
Coordenadas GPS: 
42.398013,-8.805662
Plazo de ejecución: 
31/10/2013
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
- Dosestacionalizar o turismo -Coñecer as caracteristicas dos nosos mares xerando un espirito de conservacion. respecto e interese por un ben común -Crear rutas e obradolros medioambientais -Potenciar a calidade ambiental coste ra -Buscar un turismo nautico-pesqueiro, un turismo mariñeiro e cultural - Quo o grupo participe e se integre nas actividades
Principales actividades del proyecto: 
itinerarios mariñeiros
Resultados concretos previstos: 
incremento de visitas de turismo mariñeiros
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Fomento de actividades económicas alternativas
Promoción de la pluriactividad de los pescadores (empleos adicionales fuera del sector pesquero a tiempo completo o parcial).
Interrelación de la pesca profesional, deportiva y recreativa.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para la diversificación de actividades
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
No
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
No
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.
Imágenes: 
vcm_s_kf_repr_832x624.jpg