Investimento para a mellora da competitividade (GAC 6 - 085)

Tipo de Proyecto: 
Productivo

O proxecto a levar a cabo consistirá na adquisición e instalación na empresa dos seguintes investimentos: maquinaria envasadora de baleiro, lavadora e cepilladora eléctrica de moluscos a rolos, sistema de aforro de enerxía para refrixeración comercial e industrial “dispositivo ECUBE”, 300 contenedores 1200x1000x760 enreixados e desenvolvemento e deseño dunha páxina web.

Valórase no proxecto a viabilidade do mesmo así como a pertenencia do promotor ao sector pesqueiro.
O proxecto non achega compromiso de emprego.
Avalíase favorablemente a capacidade de arrastre do proxecto e a incidencia ambiental polo esforzo na redución de consumo enerxético e o emprego de novas tecnoloxías.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Pasteurizados Cies S. L. U.
Datos de interés del promotor/a: 
www.pasteurizadoscies.com/
Perfil empresarial: 
SOCIEDADE LIMITADA
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
18/08/2014
Referencia normativa: 
ORDE do 16 de xullo de 2013 pola que se modifica a Orde do 16 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas aos grupos de acción costeira para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar (financiada polo Fondo Europeo de Pesca).
Presupuesto total: 
195.269,02
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
54.802,14
% sobre total Presupuesto: 
48,3%
Subvención otras Administraciones o Fondos distintos del FEP. Nombre de la Administración/Fondo 1: 
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente
Importe Administración/Fondo 1: 
6.850,27
% sobre total Administración/Fondo 1: 
12,5 %
Nombre de la Administración/Fondo 2: 
Consellería do Medio rural e do Mar - Xunta de Galicia
Importe Administración/Fondo 2: 
6.850,27 €
% sobre total Administración/Fondo 2: 
12,5%
Plazo total en meses: 
2
Anualidades: 
2014
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Sanxenxo
Plazo de ejecución: 
31/10/2014
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
El Proyecto nace con la firme intención de ofrecer mayor valor engadido a los productos del mar, intentando mejorar la competitividad de la empresa en el marcado. Las inversiones formuladas están claramente dirigidas a aumentar la productividad y la calidad del producto y del servicio final; aumentar la capacidad de almacenamiento que permita consecuentemente incrementar la productividad,; mayor calidad de los productos, optimización del consumo de energía que repercutirá directamente en la productividad y racionalización del consumo y aumentar el conocimiento de los productos y de la empresa en el mercado en el que actúa.
Principales actividades del proyecto: 
El proyecto llevará a cabo la adquisición e instalación de los siguientes equipos: máquina de envasado al vacío; lavadora y cepilladora eléctrica de moluscos; sistema de ahorro de energía para refrigeración comercial e industrial; contendeores enrejados para la depuración, desarrollo y diseño de una web.
Resultados concretos previstos: 
Mejora del proceso productivo, de la capacidad de almacenamiento, reducción del consumo eléctrico y por todo ello, mejora de la capacidad competitiva de la empresa.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Mejora de la competitividad del sector pesquero.
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Acciones de promoción
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Preservación de los recursos humanos en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Política de calidad de los productos pesqueros
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
No
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
No
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
DSCN5743_peq.jpg
DSCN5745_peq.jpg
Indicadores de Ejecución
Presupuesto final ejecutado en el proyecto: 
113.482,00
Subvención total ejecutada en el proyecto: 
54.802,14
AdxuntoTamaño
GAC6_085_FICHA TÉCNICA EJE 4_PROYECTOS REGP INICIAL.pdf124.16 KB