GALP Costa da Morte: impulso sostible ao noso mar.

GALP Costa da Morte: impulso sostible ao noso mar.

Grupo de Acción Local do
sector Pesqueiro Costa da Morte: impulso sostible ao noso mar.

Liñas extratéxicas para
emprender e innovar aproveitando os recursos mariños no territorio de A
Laracha, Carballo, Malpica, Ponteceso, Cabana, Laxe, Vimianzo, Camariñas e
Muxía.


Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro Costa da Morte: impulso sostible ao noso mar.

Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro Costa da Morte: impulso sostible ao noso mar.

prueba

prueba 3

COSTA DA MORTE Crónica marítima