Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro Costa da Morte: impulso sostible ao noso mar.