Os proxectos

Neste apartado poderá atopar toda a información sobre os proxectos en execución nestes momentos que estean financiados ao abeiro deste programa europeo, xa sexan de carácter produtivo ou non produtivo.

Para máis información, pode consultar os proxectos clasificados por: