2ª convocatoria 2010

TIPO DE PROXECTO SOLICITANTE OBXECTO IMPORTE CONCEDIDO
GAC-2
TOUR E-BIKE Productivo Juan Manuel Couto Lodeiro O proxecto Tour eBike é o desenrolo de rutas mariñeiras para achegar os visitantes ás confrarías para que lles poidan ofrecer os seus productos e servizos mariñeiros. O medio empregado para chegar os productos e servizos ofertados polas confrarías, son rutas guiadas que se realizan comodamente en bicicleta eléctrica alugada, estas bicicletas incorporan un GPS con contidos multimedia onde están memorizadas as rutas e as paradas recomendadas. 150.000,00 €
ESTUDO VIABILIDADE AUTOSUFICIENCIA ENERXETICA Non productivo Confraría de pescadores Santiago Apostol de Barallobre Realizar un estudo de viabilidade autosuficiencia técnico económica para autosuficiencia enerxética da Confraría de pescadores Santiago Apostol de Barallobre 22.800,00 €
VALORIZACIÓN DA CASA DO MAR DA COFRADÍA DE PONTEDEUME Non productivo Confraría de pescadores Virgen del Carmen Pontedeume Realizar un estudio en tres fases 1º estudio de oportunidades de por en valor a Casa do Mar de Confraría de pescadores Virgen del Carmen Pontedeume, 2º un estudo de viabilidade económica e 3º o plan de negocio. 22.350,00 €
GAC-3
MAR DE CAION Non productivo Concello de Laracha O principal obxectivo do proxecto é poñer en valor a gran variedade de recursos vinculados coa pesca e co medio ambiente existente nunha pequena vila mariñeira do Concello de A Laracha: Caón. 126.802,80 €
GAC-4
ALDEA MARIÑEIRA - RENUNCIA Productivo Cristina Papín Marcote O proxecto consiste na creación dunha pequena vila nun terreo da súa propiedade situado na Rúa Pontiña, no Concello de Fisterra. A temática principal coa que se pretende relacionar esta vila é o seu conxunto, tanto arquitectónico como das actividades que se van a propoñer nela, será o mundo do mar e a súa forma de vida. 131.211,29 €
MUSEO DO MAR E ETNOGRAFICO Non productivo Concello de Porto Son O proxecto consiste na creación dun Museo do Mar e Etnográfico , a creación deste novo equipamento cultural municipal suporá unha actuación integral de tal modo que o inmoble será rehabilitado e adaptado adecuadamente á súa nova finalidade, e o seu interior será equipado con elementos materiais, documentais, tecnolóxicos e científicos que permitan presentar adecuadamente o patrimonio marítimo, pesqueiro e etnográfico do municipio e as súas xentes, dotandoo da calidade e vistosidade necesaria para a atracción demandada polos actuais usuarios deste tipo de establecementos, favorecendo a conservación e posta en valor dos recursos locais. 328.777,37 €
GAC-5
PROMOCIÓN PRODUCTOS DEL MAR - RENUNCIA José Fajardo SL O obxectivo do proxecto é crear unha nova liña de Chicolino Restauración, afincada en Boiro, que consiste nun servizo de catering de calidade para as festas gastronómicas de calidade, dándolle especial relevancia as festas de productos do mar. 159.830,36 €
GAC-7
PORTAL DE VENTA ELECTRÓNICO DE MARISCOS ILLAS CIES Productivo José Luis Fontán Puga Os obxectivos son: 1º Diferenciar os mariscos e pescados galegos, reflexando a súa trazabilidade dende o momento da súa pesca ata chegar ao consumidor. 2º Facer rentable unha actividade pesqueira artesenal, dignificando a profesión de pescador. 3º Promove-la pesca sostible e responsable. 4º Colaborar na conversación do medio ambiente e desarrollo sostible. 11.466,10 €
ESTRELA DE FOZ Non productivo Concello de Baiona O proxecto se desenvolverá: 1º Fase de rehabilitación e limpeza da área de marisqueo situada no extremo occidental da Praia de Ladeira. 2º Colocación de paneis interpretativos e realización dunha senda de acceso e renaturalización do sistema dunar. 58.481,82 €