Instrucion sobre gastos indemnizatorios por uso de vehículo particular e axudas de custo

01
Nov
0
com

Tanto os membros das Xuntas Directivas dos distintos Grupos de Acci6n Costeira como o persoal empregado nestes ten dereito a ser indemnizado por raz6n do servizo nas circunstancias, condicions e limites contidos nesta Instruccion.
Esta incluido no ambito de aplicacion desta Instruccion todo o persoal contratado polo GAC,
independentemente da tipoloxia contractual que tena.
A xustificaci6n por parte dos solicitantes das indemnizacions establecidas nesta Instruccion deberase practicar nunha folia de gastos, aportando as facturas ou recibos orixinais que xustifiquen a percepci6n da correspondente indemnizacion.

Fecha: 
01/11/2010 - 20:32
AdxuntoTamaño
INSTRUCCIÓN Nº1 - GASTOS INDEMNIZATORIOS POR USO VEHÍCULO PARTICULAR.pdf421.89 KB