Formación dos GAC

Formación dos GAC

Xornada de formación dos GAC - CETMAR septembro 2008 Foto 1

Xornada de formación dos GAC - CETMAR septembro 2008 Foto 2

Xornada de formación dos GAC - CETMAR septembro 2008 Foto 3

Xornada de formación dos GAC - CETMAR septembro 2008 Foto 4

Xornada de formación dos GAC - EGAP xaneiro 2010 Foto 1

Xornada de formación dos GAC - EGAP xaneiro 2010 Foto 2

Xornada de formación dos GAC - EGAP xaneiro 2010 Foto 3

Xornada de formación dos GAC - EGAP xaneiro 2010 Foto 4

Xornada de formación dos GAC - EGAP xaneiro 2010 Foto 5

Xornada de formación dos GAC - EGAP xaneiro 2010 Foto 7

Xornada de formación dos GAC - EGAP xaneiro 2010 Foto 8