Rolda de presentacións do Eixe 4 do Fondo Europeo da Pesca: Grupos de Acción Costeira

08
Xul
0
com

Nos primeiros días de xullo estanse a presentar polas zonas costeiras de Galicia, por parte da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, o Eixe 4 do Fondo Europeo de Pesca.

Nestas presentacións proporciónase información sobre o funcionamento deste programa e animando a iniciar procesos de coordinación para a constitución dos futuros Grupos de Acción Costeira (GAC) que terán un papel fundamental na execución do programa.

Se desexa pode descargar a Guía das Candidaturas do Gac- Grupos de Acción Costeira

Se desexa pode descargar a Presentación dos Grupos de Acción Costeira Eixe 4