Estrela de Foz

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

 O concello de Baiona como entidade promotora presenta este proxecto que se desenrola en tres fases:

- FASE A- Rehabilitación e limpeza da área de marisqueo situada no extremo occidental da Praia de Ladeira. Se realizarán tarefas de limpeza seguindo o cuadrante da zona de marisqueo, estas tarefas serán realiadas polo persoal contratado a mano, seguindo o cronograma diario e non suporán en ningún momento remover as áreas de praia barreira nen das dunas, senon a retirada de posibles residuos sólidos que estén depositados ben pola acción human ou polo refluxo das mareas.

-FASE B- Colocación de paneis interpretativos e realización dunha senda de acceso a renaturalización do sistema dunar destinados a suliñar a importancia de esa zona polo seu caracter de banco marisqueiro e asemade lembrar aos vistantes a prohibición de mariscar sen o oportuno permex. Restauración de camiños abertos polas dunas que xeran un alto impacto pola compactación do terreno e parcelación dos cordóns dunares.Estos caminos se pecharan ao paso mediante colocación de bolardos que contribuyan á autocolonización con vexetación dunar. Cando a superficie de afección era extensa se acondicionará o terreo mediante descompactación manual e se axudará coa plantación de especies psammofilas locais. Asemade se fará a erradicación de especies exóticas-.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Concello de Baiona
Datos de interés del promotor/a: 
www.baiona.org
Perfil empresarial: 
Ayuntamiento
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
15/12/2010
Referencia normativa: 
Orde do 27 de agosto de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira, e se procede á convocatoria para o ano 2009. Pan Estratéxico Zona do GAC 7
Presupuesto total: 
68.002,16 €
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
58.481,82 €
% sobre total Presupuesto: 
86 %
Plazo total en meses: 
11
Anualidades: 
2010 y 2011
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Baiona
Coordenadas GPS: 
l= 42º 06' 50,07" N , L= 008º 49' 29,03" O
Plazo de ejecución: 
31/10/2011
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Promover un uso público sostible das praias.Mellorar a productividade do banco marisqueiro coa implicación de maior desenvolvemento da actividade extraxtiva. Facer partícipes aos cidadáns do esforzo das administracións pola conservación do medio natural e a paisaxe. Implicar aos distintos sectores relacionados na conservación dos valores naturais e paisaxísticos do Lugar de Importancia Comunitaria. Toma de conciencia dos valores naturais e patrimoniais. Observación do medio ambiente
Principales actividades del proyecto: 
Rehabilitación e limpeza do área de marisqueo situada no extremo occidental da Ladeira, rehabilitación e limpeza da duna e preparación da senda litoral e desenvolvemento do programa Naturpesbaiona
Resultados concretos previstos: 
Recuperación Medioambiental da zona de actuación, restructuración da actividade económica a través do fomento do turismo ecolóxico e mellora das competencias profesionais
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
MELLORAR O CONTORNO NATURAL E A CALIDADE AMBIENTAL
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Medio Ambiente y energía
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Potenciar la calidad ambiental costera.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Proyectos de mejora y regeneración de zonas costeras degradadas.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
Operación para proteger el medio ambiente en las zonas de pesca.
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
No
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
No
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
6
Número de empleos creados: 
6
Número de parados/as empleados/as en el proyecto: 
6
Número de personas mayores de 45 años empleadas: 
6
Número de personas menores de 30 años empleadas: 
0
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es positivo respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Número de mujeres empleadas en el proyecto: 
1
Medioambiente: 
El proyecto se centra fundamentalmente en la mejora o protección del medio ambiente.
Imágenes: 
ESTRELA DA FOZ1 100_0209.jpg
ESTRELA DA FOZ2 100_0201.jpg
AdxuntoTamaño
Estrela da Foz Atlántico Baiona 110115 web.pdf95.15 KB
Estrela da Foz Atlántico Baiona 110115.pdf135.77 KB
Estrela da Foz Farodevigo 110115 web.pdf334.33 KB
Estrela da Foz Farodevigo 110115.pdf156.55 KB
Estrela da Foz La Voz de Galicia 110115 web.pdf140.98 KB
Estrela da Foz La Voz de Galicia 110115.pdf337.27 KB
Estrela da Foz Salvemos Monteferro.pdf159.65 KB