MAR DE CAIÓN

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

O principal obxectivo do proxecto Mar de Caión é poñer en valor a gran variedade de recursos vinculados coa pesca e co medio ambiente existentes nunha pequena vila mariñeira do Concello de A Laracha: Caión.

mar_de_cai__n_web.png

Para levar a cabo este proxecto é preciso realizar unha serie de accións destinadas a dinamizar o turismo, principalmente o ecolóxico ou ecoturismo , coa creación dunha marca distintiva e de calidade que unifique a oferta da vila, a creación de espazos de información e o desenvolvemento de servizos públicos para aquelas persoas que queiran coñecer Caión en detalle.

As liñas de actuación previstas para este proxecto utilizan os recursos naturais da vila dun xeito sostible reorientado as actividades primarias cara o servizo turístico. Desta forma, as accións encamíñanse a poñer en valor o contorno natural e a calidade ambiental de Caión así como a fomentar unha cohesión social difundido a cultura mariñeira da vila a través de distintas accións. Neste senso, a etnografía , a cultura popular ou a historia, entre outros, serán aspectos que vertebren este proxecto.

Mar de Caión é un plan que está dirixido a unha gran variedade de público.O propósito é que Caión sexa un espazo de interese no que os visitantes alonguen a súa permanencia no pobo e que teñan máis motivos para visitalo e gozar dos seus encantos.Deste xeito danse pasos cara á desestacionalización do turismo e a proxección de Caión como un punto privilexiado de encontro coa cultura mariñeira e a propia Costa da Morte.

Neste proxecto están involucrados unha gran variedade de actores sociais que contan cunha influencia na vila: o Concello de Laracha, os hostaleiros, os traballadores do mar, as distintas asociacións..pero a interiorización deste traballo implica que participen nel moitas máis persoas como a xente máis nova, as mulleres, a terceira idade..co fin de que controlen as actividades que afectan as súas vidas.Esta participación dos habitantes da vila axudará a acelerar o desenvolvemento económico e social de Caión.

Neste senso, o Concello ten asinados convenios e protocolos de actuación con asociacións, entidades e incluso empresas locais para que colaboren no bo desenvolvemento do plan, tendo incluso un papel participativo.

Todas as actividades que se organicen no marco de este proxecto estarán abertas ao público xeral, especialmente aos habitamtes da vila.

Mar de Caión é un proxecto que se pode imitar en todas aquelas vilas costeiras cun tamaño similar a Caión. A través do plan de difusión, darase a coñecer esta iniciativa a outros ámbitos territoriais fora da Costa da Morte, o que permite a súa duvulgación. Por outra banda, a entidade promotora comprometese a contar a súa experiencia a todas aquelas entidades interesadas en simular o traballo.

 

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
AYUNTAMIENTO DE A LARACHA
Datos de interés del promotor/a: 
Página Web: http://www.concellolaracha.com/
Perfil empresarial: 
AYUNTAMIENTO
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
15/12/2010
Referencia normativa: 
Resolución de la Consellería do Mar del 15 de Diciembre de 2010 por la que se concede la ayuda al amparo de la Orden del 27 de agosto de 2009 (Doga nº 175 del 7 de septiembre de 2009) por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas para proyectos al amparo de los planes estratégico zonales.
Presupuesto total: 
142.072,00
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
126.802,80
% sobre total Presupuesto: 
90%
Plazo total en meses: 
11
Anualidades: 
2011
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Caión - A Laracha
Coordenadas GPS: 
43º 18´48.52´´ N - 8º 36´41.21´´ O
Plazo de ejecución: 
30/10/2011
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Transformar a Caión en un espacio de interés, en el que los visitantes prolonguen su estancia en el pueblo y se incrementen los motivos para visitarlo y disfrutar de su oferta cultural, gastronómica y de ocio.
Principales actividades del proyecto: 
Habilitación de 3 rutas de senderismo, con sistema de audioguias que incluyen locuciones sobre Caión.Instalación de tótems con amplios contenidos y paneles informativos de deportes náuticos en Caión. Creación de una red de hosteleros.Plan de Promoción y Divulgación para situar a Caión como pueblo turístico, a nivel autonómico y estatal. Creación de Página Web.
Resultados concretos previstos: 
Dinamización turística de la zona, creación de oportunidades económicas y mejora de la calidad de vida de los habitantes de Caión.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Eje 2: Promoción Económica, Creación de Empleo y Oportunidades Económicas a través de la Diversificación.Línea de Actuación: 2.1. Espacios Temáticos del Mar: Creación de infraestructuras que supongan un referente turístico y supongan un verdadero atractivo de visitantes en la zona.
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
El proyecto tiene una incidencia medioambiental medioambiental en el espacio protegido: 
positiva
El espacio protegido está integrado en la Red Natura 2000: 
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
No
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.
Imágenes: 
mar de caión web.png
Indicadores de Ejecución
Presupuesto final ejecutado en el proyecto: 
124377,00
% sobre presupuesto aprobado: 
88,28
Subvención total ejecutada en el proyecto: 
111939,30
% sobre subvención aprobada: 
88,28
Difusión y publicidad. Número total de acciones: 
4
Descripción acciones: 
<p>Presentaciones públicas del proyecto. </p> <p>Páxina web de Promoción. </p> <p>Canal de videos e páxinas en redes sociais. </p> <p>Xestión de comunicación, entrevistas&nbsp;e información nos medios de comunicación. </p> <p>&nbsp; </p> <p>&nbsp; </p>
Incidencias: 
reducción del presupuesto
Importe de la reducción/ampliación: 
16.515