RECUPERACIÓN CETARIA REDONDA

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

PROXECTO:

 

RECUPERACIÓN CETARIA REDONDA OBXETIVOS XERAIS:

 

As cetarias son construcións que salpicaban a costa de A Guarda, e coio orixe perdese no tempo, ata nosos días chegan unhas poucas, evolucionadas no século pasado, a súa función era de servir de viveiros para custodia e engorde do marisco e produtos do mar, con a finalidade de mantelos vivos ata o momento da súa venda.

 

ACTUACIÓN

 

 Recuperación parcial dunha das cetarias a redondiña, que era unha das que estaba en mellor estado de conservación.

 

Reconstruíuse a pasarela que fai de unión da cetaria con terra firme. Esta pasarela estaba executada a base de dous muros de fábrica de mampostería ciclópea de granito que conformaban os exteriores, da pasarela, recheo no interior mediante pedras e mesturadas cun conglomérante, que nas partes mais expostas apreciábase que é de formigón, da pasarela en cuestión quedaba un tramo en bo estado, que é o que conecta ca cetaria, que o estar protexido pola construción principal, non presentaba danos relevantes, acadaba aproximadamente un terzo da súa lonxitude, o tramo intermedio, o ser o mais exposto estaba desaparecido na súa totalidade, estando as pedras que o conformaban na súa meirande parte polos arredores, e no terzo final que conectaba con terra firme so quedaba unha das fábricas exteriores, que permiten xunto cos restos descritos, e as trazas no firme determinar o trazado orixinal da pasarela.

Para a reconstrución da pasarela executase unha pasarela de características similares a existente, con as pedras do arredor, o interior rachease cunha formigón ciclópeo a base de mesturar formigón en masa e pedra.

O muro principal, estaba en bo estado de conservación, e so precisaba unas lixeiras reconstrucións da súa coroación, que afecta a algúns sillares soltos.

Procedeuse a retirar do interior da balsa os restos de pedras e lixos que o mar leva acumuladas no interior , así como os restos das paredes das gaiolas que son de tixolo, por ser estes de recente construción e engadidos, e deixamos a vista a estrutura reticular, e parte das paredes verticais das gaiolas, a fin de que o visitante, poida facerse a idea do proceso construtivo e estrutura de estas.

Dispúxose dun panel informativo no acceso a cetaria, no que se explica a súa natureza, características e funcionamento.

 

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Concello da Guarda
Datos de interés del promotor/a: 
www.aguarda.es
Perfil empresarial: 
Ayuntamiento
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
23/07/2010
Referencia normativa: 
Orde do 27 de agosto de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira, e se procede á convocatoria para o ano 2009. Pan Estratéxico Zona do GAC 7
Presupuesto total: 
29.232,97 €
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
23.386,37 €
% sobre total Presupuesto: 
80 %
Plazo total en meses: 
3
Anualidades: 
2010
Ámbito de aplicación del proyecto: 
A Guarda
Coordenadas GPS: 
l= 41º 55' 06,47" N , L= 008º 53' 02,66" O
Plazo de ejecución: 
30/10/2010
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Protexer a ambiente nas zonas de pesca, co fin de manter o seu atractivo, rexenerar e desenvolver os concello costeiros con actividade pesqueira protexendo e mellorando o patrimonio natural e arquitectónico local. E dicir, conservar e recuperar o patrimonio marítimo como factor de desenvolvemento económico e social. Recuperar un entorno dándolle un novo valor, uso o que evitara a degradación da zona.
Principales actividades del proyecto: 
Obra de recuperación do acceso e da rontonda
Resultados concretos previstos: 
Lograr a conservación e recuperación do patrimonio marítimo como factor de desenvolvemento económico e social.
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
No
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
No
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.
Imágenes: 
foto 1.JPG
foto 2.JPG
foto 3.JPG
foto_1.JPG
foto_2.JPG
foto_3.JPG
Indicadores de Ejecución
Presupuesto final ejecutado en el proyecto: 
29.232,97 €
% sobre presupuesto aprobado: 
100 %
Subvención total ejecutada en el proyecto: 
23.386,37 €
% sobre subvención aprobada: 
100 %
Difusión y publicidad. Número total de acciones: 
duas
Descripción acciones: 
Colocouse placa ou cartel cos logotipos das administracións que cofinancian o proxecto (Consellería do Mar, Ministerio de Medio Ambiente e Medio Mariño e da Unión Europea e a referencia ao Pondo Europeo de Pesca 2007-2013 co lema "Europa inviste na pesca sustentable" e realizouse unha presentación aos medios (prensa) en presenza de autoridades locales e autonómicas.
Una vez finalizado ¿se han solicitado nuevos proyectos al Grupo de Pesca vinculados a éste en el marco del FEP?: 
No
Una vez finalizado ¿se han solicitado nuevos proyectos a otros fondos vinculados a este proyecto?: 
No sabe