COMERCIALIZACIÓN DE POLBO ESPECIALIZADA

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

Este proxecto consistiu na implantación na lonxa da Guarda dun sistema de clasificación e pesase do polbo que integra os procesos de   identificación, pesase, etiquetado, poxa e tamén procedementos administrativos que se atopan actualmente informatizados. A clasificación e homoxeneizado do produto incrementa de xeito apreciable a cotización do mesmo xa que se ofertan cantidades e calidades claramente diferenciadas evitando o proceso de selección subxetiva dos compradores moi habitual nas lonxas que carecen de clasificadoras. Así mesmo cando o proceso de clasificación do polbo se realiza de forma mecanizada e automatizada, ademais da racionalización do traballo, se obtén unha produtividade superior, tanto nas cantidades tratadas, como nos grupos ou tamaños diferenciados, aportado fiabilidade e transparencia.

Características técnicas dos equipos  instalados:

a.    Unidade de alimentación: espazo destinado á entrada do produto a clasificar.

b.    Báscula: Unidade de pesase dinámico con pantalla de pesase.

c.    Clasificadora: Unidade de transporte e expulsores de clasificación

d.    Tolvas de acumulación: Dispositivo de saída dotado de rampla e control de acumulación

e.    CPU control integrado en sistema informatizado de xestión

f.    Etiquetadora para emisión de etiquetas segundo a normativa vixente

g.    Impresora documentos rexistro, transporte e trazabilidade

h.    Panel de subasta: led, 7 parágrafos de información.

i.    Software de control de identificación, pesase e etiquetado

j.    Moble aloxamento equipo xestión

k.    Pantalla táctil mínimo 15” para utilización autónoma

l.    Teclado convencional en aloxamento facilmente extraíble.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Confraría de pescadores "Santa Tecla" de A Guarda
Datos de interés del promotor/a: 
www.cofradiaguarda.org
Perfil empresarial: 
Organización sectorial
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
23/07/2010
Referencia normativa: 
Orde do 27 de agosto de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira, e se procede á convocatoria para o ano 2009. Pan Estratéxico Zona do GAC 7
Presupuesto total: 
107.700,00 €
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
92.622,00 €
% sobre total Presupuesto: 
86 %
Subvención otras Administraciones o Fondos distintos del FEP. Nombre de la Administración/Fondo 1: 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
Importe Administración/Fondo 1: 
11.577,75 €
% sobre total Administración/Fondo 1: 
12,5 %
Nombre de la Administración/Fondo 2: 
Consellería do Mar
Importe Administración/Fondo 2: 
11.577,75 €
% sobre total Administración/Fondo 2: 
12,5 %
Plazo total en meses: 
3
Anualidades: 
2010
Ámbito de aplicación del proyecto: 
A Guarda
Coordenadas GPS: 
l= 41º 53' 53,56" N , L= 008º 52' 35,02" O
Plazo de ejecución: 
30/10/2010
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Acadar unha mellora nas condicións de comercialización do polbo subastado na lonxa de A Guarda
Principales actividades del proyecto: 
1-Solicitude e estudio de orzamentos 2- Selección do proveedor e realización do pedido 3- Fabricación clasificadora, adaptación de medidas ao entorno da lonxa ou nave multiusos 4- Instalación de clasificadora 5- Instalación de panel de subasta 6- Formación de operarios e asistencia técnica nas 2 primeiras xornadas de traballo 7- Xornada de demostración para difusión do proxecto 8- Probas de ensaio da clasificadora con outras especies subastadas na lonxa de A Guarda
Resultados concretos previstos: 
Aumento do valor engadido do produto garantizando unha categoría determinada - Maior valor na primeira venda - Mellora da comercialización separando a poxa do polbo do resto do peixe - Novos argumentos de venda para atraer a compradores especializados en polbo- Mellora das relacións cos actuais compradores ao presentar novos beneficios - Mellora das condicións de traballo dos operarios e aumento da súa produtividade -Mellora do servicios de lonxa ofertado aos barcos socios da confraría - Mellora da imaxen da empresa cunha presentación moderna e activa
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
FORTALECER A COMPETITIVIDADE DO SECTOR PRODUTIVO DO MAR: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Política de calidad de los productos pesqueros
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
No
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
Imagen 1.png
Imagen 2.png
Indicadores de Ejecución
Presupuesto final ejecutado en el proyecto: 
107.700,00 €
% sobre presupuesto aprobado: 
100 %
Subvención total ejecutada en el proyecto: 
92.622,00 €
% sobre subvención aprobada: 
100 %
Difusión y publicidad. Número total de acciones: 
una
Descripción acciones: 
<p>Colocouse placa ou cartel cos logotipos das administracións que cofinancian o proxecto (Consellería do Mar, Ministerio de Medio Ambiente e Medio Mariño e da Unión Europea e a referencia ao Pondo Europeo de Pesca 2007-2013 co lema &quot;Europa inviste na pesca sustentable&quot;</p>
Una vez finalizado ¿se han solicitado nuevos proyectos al Grupo de Pesca vinculados a éste en el marco del FEP?: 
No
Una vez finalizado ¿se han solicitado nuevos proyectos a otros fondos vinculados a este proyecto?: 
No