REDACCIÓN DO PROXECTO ARQUITECTÓNICO E MUSEOGRÁFICO PARA A CREACIÓN DUN CENTRO DE INTERPRETACIÓN SOBRE PATRIMONIO CULTURAL NO ED

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

 

 

Aprobuse unha proposta para a redacción do proxecto arquitectónico e museográfico para a creación do MEIRANDE, Centro de Interpretación do Patrimonio Histórico e Cultural de Rande. Esta proposta de musealización que presenta o Concello de Redondela, foi solicitada pola Asociación Deportiva e Cultural de Rande (ADCRANDE), coa finalidade de crear un centro de interpretación sobre a Batalla de Rande, así como musealizar os restos industriais relacionados coa pesca e outras industrias, espallados por todo o Estreito de Rande. Os motivos culturais da proposta de Centro de Interpretación están cargados de historia, dunha longa historia que pode resumir á do propio barrio pesqueiro e por extensión á do Concello de Redondela e á de Vigo e a súa área metropolitana.

A creación dun Museo (Centro de Interpretación neste caso), incluíndo os restos espallados pola enseada e sobre a memoria histórica da Batalla de Rande, xurde como unha necesidade imperiosa ante o desmembramento do barrio de Rande, deshumanizado e necesitado de recursos culturais identitarios para a súa cidadanía.

Crearíase un centro para a promoción de determinado tipo de valores: sociais, artísticos, ecolóxicos, científicos... á vez que para a recuperación de inmobles e espazos arquitectónicos estratéxicos, neste intre en proceso de ruína e abandono.

Rande conta cun patrimonio inmoble destacado: a Fábrica do Alemán; os Cargadeiros de Mineral; a Ponte de Rande; os restos da Fortaleza de Rande; o Porto e Praia de Rande; os Peiraos da Fábrica, as Pontes do Ferrocarril... Estes restos poñen de manifesto a importancia estratéxica e, por derivación, económica do estreito de Rande, sobre todo durante os períodos históricos moderno e contemporáneo, sendo inimaxinable a cantidade de historias asociadas coa Batalla de Rande e a 2ª Guerra Mundial que se poden escoller para ilustrar o MEI-RANDE.A creación do Centro de Interpretación resultaría modélica para a Mancomunidade de Vigo, e para Redondela en concreto, carente de recursos deste tipo e responsable dun basto patrimonio cultural sen explotar. Cumpriría un obxectivo básico, moi importante, como é o de expoñer ao público unha parte dese basto patrimonio cultural inmoble e histórico que posúe a cidade, facendo crecer o seu prestixio como vila de cultura a nivel nacional e internacional, e incrementando a súa valoración por parte da propia cidadanía.

A posta en valor que se propón dos restos estruturais da “Fábrica do Alemán”, para a creación dun Centro de Interpretación, necesita dun plan de viabilidade técnica e económica previo a súa execución. Este traballo podería quedar reflectido nun proxecto específico que valore as posibilidades físicas e económicas para desenvolver, así como unha avaliación dos custos do proxecto e do mantemento do Centro de Interpretación.

Resumo dos obxectivos:

 1. Redacción dun proxecto de Centro de Interpretación
 2. Redacción dun plan de viabilidade técnica e económica
 3. Creación dun Centro de Interpretación sobre a Batalla de Rande
 4. Creación dun Centro de Interpretación sobre a Batalla de Rande
 5. Posta en valor da fortaleza de Rande
 6. Posta en valor do ben arquitectónico histórico que representa en se mesma a “Factoría do Alemán”
 7. Ordenar o uso público do edificio musealizado
 8. Amortizar a inversión realizada
 9. Potenciar a economía do barrio en concreto e do Concello
 10. Potenciar os recursos culturais e turísticos de Redondela
 11. Sensibilizar e formar á poboación local e foránea
 12. Converter ao Centro nun dinamizador cultural e nunha fonte de coñecemento histórico
 13. Contribuír á conservación do edificio
 14. Creación dun recurso cultural
 15. Creación dun sinal de identidade da veciñanza
 16. Creación dun elemento aglutinador do barrio

 

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Concello de Redondela
Datos de interés del promotor/a: 
www.redondela.es
Perfil empresarial: 
Ayuntamiento
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
23/07/2010
Referencia normativa: 
Orde do 27 de agosto de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira, e se procede á convocatoria para o ano 2009. Pan Estratéxico Zona do GAC 7
Presupuesto total: 
44.544,00 €
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
35.635,20 €
% sobre total Presupuesto: 
80 %
Plazo total en meses: 
5
Anualidades: 
2010
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Redondela
Coordenadas GPS: 
l=42º 17' 06,34" N , L=008º 39' 21,76" O
Plazo de ejecución: 
30/12/2010
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
1. Redacción dun proxecto de Centro de Interpretación 2. Redacción dun plan de viabilidade técnica e económica 3. Creación dun Centro de Interpretación sobre a Batalla de Rande 4. Creación dun Centro de Interpretación sobre a Batalla de Rande 5. Posta en valor da fortaleza de Rande 6. Posta en valor do ben arquitectónico histórico que representa en se mesma a “Factoría do Alemán” 7. Ordenar o uso público do edificio musealizado 8. Amortizar a inversión realizada 9. Potenciar a economía do barrio en concreto e do Concello 10. Potenciar os recursos culturais e turísticos de Redondela 11. Sensibilizar e formar á poboación local e foránea 12. Converter ao Centro nun dinamizador cultural e nunha fonte de coñecemento histórico 13. Contribuír á conservación do edificio 14. Creación dun recurso cultural 15. Creación dun sinal de identidade da veciñanza Creación dun elemento aglutinador do barrio.
Principales actividades del proyecto: 
Proxecto arquitectónico, proxecto museístico, plan de viabilidade e xestión, e orzamento necesario para a construcción e execución do proxecto.
Resultados concretos previstos: 
Coa proposta de redacción do proxecto e sobre todo co plan de viabilidade pretendese establecer as bases para a creación definitiva do Centro de Interpretación.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
PROMOVER A VALORIZACIÓN DO PATRIMONIO MARÍTIMO COMO MODELO DE COHESIÓN SOCIAL E BÚSQUEDA DE NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGO.
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Fomento de actividades económicas alternativas
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
No
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
No
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
Fabrica do Alemán.jpg
Situación Fabrica do Alemán1.jpg
Situación Fabrica do Alemán2.jpg
Indicadores de Ejecución
Presupuesto final ejecutado en el proyecto: 
44.368,00 €
% sobre presupuesto aprobado: 
99,60 %
Subvención total ejecutada en el proyecto: 
35.494,40 €
% sobre subvención aprobada: 
99,60 %
Difusión y publicidad. Número total de acciones: 
Unha
Descripción acciones: 
Logotipos das administracións que cofinancian o proxecto (Consellería do Mar, Ministerio de Medio Ambiente e Medio Mariño e da Unión Europea e a referencia ao Pondo Europeo de Pesca 2007-2013 co lema "Europa inviste na pesca sustentable"  e difusión na prensa.