O CULTIVO, DESEÑO E ELABORACIÓN DUNHA LIÑA DE PRODUTOS, E A PROCURA DE CANLES DE COMERCIALIZACIÓN PARA A VOLANDEIRA

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

 

A ría de Vigo presenta un gran potencial para o desenvolvemento do cultivo en batea de volandeira, cunhas condicións excepcionais, tal e como indica a existencia dun gran banco de esta especie, de tal xeito que se pode chegar a produción de centos de toneladas en suspensión, de igual maneira que se está facendo nalgúns países (China, Chile) con outras especies de pectínidos.

O resultado máis importante desde o punto de vista biolóxico, sería o efecto inmediato do cultivo, que ao manter una gran biomasa de animais adultos en bateas actuaría como un reforzo do stock reprodutor contribuíndo ao mantemento do banco por achega de recrutas.

Existen problemas na comercialización deste molusco na ría de Vigo. Por iso, outro dos obxectivos deste proxecto e estudar e analizar os mellores métodos de transformación e as canles de comercialización do produto, a fin de poder garantir unha explotación racional do recurso e acadar un valor engadido.

Obxectivos específicos do proxecto:

1. Coñecemento da época de asentamento da semente, por medio do estudo do ciclo reprodutor da volandeira nos bancos naturais da Ría, confeccionando unha relación das datas de desove. Coa pauta de recrutamento da volandeira conseguirase a optimización do rendemento dos colectores.

2. Aplicación das técnicas de cultivo en uso (pre-engorda e engorda), ás condicións da ría de Vigo, para optimizar o rendemento (crecemento e supervivencia) ata acadar o talle comercial.

3. Aplicación dun método de traballo continuado nas operacións de fabricación de colectores, desapegue, pre-engorda, engorda e limpeza.

4. Aplicación dun método de traballo, para a transformación do produto que garanta unha explotación racional e un valor engadido.

5. Realizar un completo estudo de mercado que garanta unha maior rendibilidade para o sector do rastro da volandeira na ría de Vigo.

En resumo, con este traballo preténdese potenciar a incorporación de novos sistemas de trazabilidade da volandeira da ría de Vigo.

 

Descrición das actividades do proxecto

O proxecto desenvolverase en 5 fases ben diferenciadas:

Estudo do ciclo reprodutor da volandeira na ría de Vigo e obtención da semente por medio de colectores.

Desapegue e pre-engorda.

Engorda en suspensión (China) ou sobre fondo (Xapón).

Estudo de comercialización.

Deseño e elaboración dunha liña de produtos coa volandeira da ría de Vigo.

 

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Confraría de pescadores de San José de Cangas
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.cofradiadecangas.org/ cofradia@cofradiacangas.org
Perfil empresarial: 
Organización sectorial
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
22/07/2010
Referencia normativa: 
Orden del 27 de agosto de 2009 por la que se establecen la bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos al amparo de los planes estratégicos zonales aprobados por la Consellería do Mar a los grupos de acción costera, y se procede a la convocatoria para el año 2009.
Presupuesto total: 
198.859,20 €
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
153.818,86 €
% sobre total Presupuesto: 
77 %
Plazo total en meses: 
27
Anualidades: 
2010, 2011 e 2012
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Ría de Vigo (Cangas e Moaña)
Coordenadas GPS: 
l= 42º 15' 43,82" N , L= 008º 43' 45,04" O
Plazo de ejecución: 
30/10/2012
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
1. Coñecemento da época de asentamento da semente, por medio do estudo do ciclo reprodutor da volandeira nos bancos naturais da Ría, confeccionando unha relación das datas de desove. Coa pauta de recrutamento da volandeira conseguirase a optimización do rendemento dos colectores. 2. Aplicación das técnicas de cultivo en uso (pre-engorda e engorda), ás condicións da ría de Vigo, para optimizar o rendemento (crecemento e supervivencia) ata acadar o talle comercial.3. Aplicación dun método de traballo continuado nas operacións de fabricación de colectores, desapegue, pre-engorda, engorda e limpeza. 4. Aplicación dun método de traballo, para a transformación do produto que garanta unha explotación racional e un valor engadido.5. Realizar un completo estudo de mercado que garanta unha maior rendibilidade para o sector do rastro da volandeira na ría de Vigo
Principales actividades del proyecto: 
Estudo do ciclo reprodutor da volandeira na ría de Vigo e obtención da semente por medio de colectores. Desapegue e preengorda. Engorda en suspensión ou sobre fondo. Estudo de comercialización. Deseño e elaboración dunha liña de produtos coa volandeira da ría de Vigo
Resultados concretos previstos: 
1) Obtención de semente en cantidades suficientemente elevadas. 2) Desenvolvemento de metodoloxía de desapegue. 3) Adaptación de novos materiais (pearl-nets) á fase de preengorda e determinación das condicións óptimas de cultivo da semente ata xuvenís. 4) Adaptación de novos materiais (lantern-nets) á fase de engorda ata o talle comercial e determinación das condicións óptimas do cultivo de xuvenís ata adultos.5) Desenvolvemento da metodoloxía de cultivo de volandeira desde a captación da semente ata a consecución do talle comercial. 6) Consecución dun produto elaborado, atractivo para o consumidor final. 7) Captación de novas vías de mercado. 8) Revalorización do prezo da volandeira dos bancos naturais.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
FORTALECER A COMPETITIVIDADE DO SECTOR PRODUTIVO DO MAR: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Campañas de concienciación y promoción de los productos pesqueros.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Operación para restablecer el potencial de producción en las zonas de pesca.
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
No
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
1
Número de empleos creados: 
1
Número de parados/as empleados/as en el proyecto: 
1
Número de personas mayores de 45 años empleadas: 
1
Número de personas menores de 30 años empleadas: 
0
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Número de mujeres empleadas en el proyecto: 
0
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
f1.jpg
f2.jpg
f3.jpg
AdxuntoTamaño
Farodevigo O Morrazo 130810.pdf560.52 KB