COMERCIALIZACIÓN DE NOVOS PRODUCTOS DO PERCEBE

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Este proxecto ten como obxectivos xerais:

1- Produción e comercialización no mercado nacional de dous novos produtos: Conservas de percebe ó natural e Pastel de percebe con algas, elaboradas a partir de percebe de escaso valor comercial na venda en fresco.

-Percebe ó natural en conserva.

O produto consiste no pedúnculo pelado do percebe, cocido “o natural”, en auga con sal, e enlatado inmerso nesta salmuera. A vianda de percebe cociñada deste xeito mantén todas as súas características de sabor, presenza, textura... e está lista para engadir ós máis diversos cócteles ou pratos tipo revolto, salpicón, etc... Este produto da a oportunidade a restauradores e empresas de catering que traballen habitualmente o percebe en fresco de poder telo en stock, en conserva, e cunha presentación lista para incorporar a outro tipo de pratos elaborados.

 -Pastel de percebe con algas

O pastel de percebe con alga nori está elaborado a base de percebe do chamado “alongado”, xunto con outros ingredientes como algas, un peixe branco, etc... O percebe alongado, de escaso valor comercial en fresco polo seu aspecto, mantén tódalas características organolépticas que fan do percebe o marisco rei. O pastel de percebe achega un produto de luxo a un sector de clientes que normalmente non teñen acceso a el, abrindo un potencial de mercado enorme. A presentación en paté a fai especialmente útil para a elaboración de canapés, pinchos...

2- Prospección das posibilidades do mercado internacional para estes produtos. -Pastel de percebe con algas.

Actividades/investimentos:

Rehabilitación de local para almacén e oficina

Vehículos e elementos de transporte

Mobiliario de oficina

Mobiliario para stand

Equipos informáticos

Programas informáticos

Manual de identidade corporativa

Deseño gráfico de etiquetado,packaging,expositores...

Realización de audiovisual e fotografía dixital promocional sobre a produción do paté de percebe.

O 3 de novembro de 2011, proxectouse na Conferencia "O futuro sostible das zonas de pesca" organizada por FARNET en Bruxelas, o documental do proxecto presentado ante o GAC Ría de Vigo - A Guarda: "Comercialización de novos produtos de percebe", promovido pola empresa Mar de Silleiro, S.LV.

Pódese ver premendo no enlace:

http://www.youtube.com/watch?v=1ZDWoZJsm5I

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Mar de Silleiro S.L.
Datos de interés del promotor/a: 
www.mardesilleiro.com
Perfil empresarial: 
Empresa privada
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
04/08/2010
Referencia normativa: 
Orde do 27 de agosto de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira, e se procede á convocatoria para o ano 2009.
Presupuesto total: 
131.667,00 €
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
45.833,50 €
% sobre total Presupuesto: 
35 %
Plazo total en meses: 
15
Anualidades: 
2010 e 2011
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Baiona
Coordenadas GPS: 
l= 42º 06' 26" N , L= 008º 52' 20" O
Plazo de ejecución: 
30/10/2011
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
O1- Producción e comercialización no mercado nacional de dous novos productos: Conservas de percebe ó natural e Pastel de percebe con algas, elaboradas a partir de percebe. O2- Prospección das posibilidades do mercado internacional para estes productos.
Principales actividades del proyecto: 
Fase 1- XESTACIÓN 1.1- Procura da Conserveira idónea para a fabricación. 1.2- Consulta con letrados e redacción do contrato entre as partes.1.3- Elaboración de imaxe e de manual de identidade coorporativa, marca, rexistro... 1.4- Deseño de web tenda on-line 1.5- Procura de oficina e almacén 1.6- Organigrama e procura de personal xerente-administrativo-comercial Fase 2- NACEMENTO 2.1- Adquisición de materia prima para a elaboración do producto.Coordinación co sector dos percebeiros de Baiona e a Guarda 2.2- Elaboración de primeiras unidades dos productos: mostras para catas e producto comercial para venda: 2.3- Realización e incorporación de packagin 2.4- Elaboración de vídeo promocional e banco de imaxes para web. 2.5- Realización de stand para feiras e material promocional e de merchandising Fase 3- POSTA EN MARCHA 3.1- Presentación pública da empresa e producto 3.2- Inauguración web promocional e da tenda on-line 3.3- Inicio da campaña de comercialización 3.3.1- Planificación de asistencia a Feiras e foros gastronómicos 3.3.2- Visitas,comunicación teléfono, mail, tenda on-line
Resultados concretos previstos: 
Produción e comercialización no mercado nacional de dous novos produtos: “Conservas de percebe ó natural” e “Pastel de percebe con algas”
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
FORTALECER A COMPETITIVIDADE DO SECTORPRODUTIVO DO MAR: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Acciones de promoción
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Fomento de actividades económicas alternativas
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para la diversificación de actividades
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
No
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
No
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
1
Número de empleos creados: 
3
Número de parados/as empleados/as en el proyecto: 
0
Número de personas mayores de 45 años empleadas: 
2
Número de personas menores de 30 años empleadas: 
0
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
F1.jpg
Indicadores de Ejecución
Presupuesto final ejecutado en el proyecto: 
61.452,38 €
% sobre presupuesto aprobado: 
67,04 %
Subvención total ejecutada en el proyecto: 
30726,19 €
% sobre subvención aprobada: 
67,04 %
Difusión y publicidad. Número total de acciones: 
unha
Descripción acciones: 
<p> Presentación dos proxectos aprobados na Guarda 02 de febreiro de 2010, expón o&nbsp; seu proxecto.</p> <p>En todas as publicacións de difusión da actividade inclúese de xeito claro e visible a participación da Consellería do Mar, do Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño, e da Unión Europea, a través do Fondo Europeo de Pesca. É a embarcación leva un cartel cos logotipos das citada administracións coa referencia &quot;Europa inviste na pesca sustentable&quot;</p> <p> </p> <p><font face="Times New Roman" size="3"></font> </p>
AdxuntoTamaño
El Mundo Baiona_170810.pdf38.43 KB