CASA MARIÑEIRA AULA FORMACIÓN/EXHIBICIÓN PORTONOVO

Tipo de Proyecto: 
Productivo

O obxectivo xeral deste proxecto consiste en rehabilitar a antiga casa do médico e crearase a Casa Mariñeira como aula, tanto de exhibición de artes tradicionais pesqueiras para escolares e visitante como de formacióne venta en artes tradicionais pesqueiras, como por exemplo, as redeiras. A casa mariñeira servirá como centro de formación ao sector do mar.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
TURISMO DE SANXENXO S. L.
Datos de interés del promotor/a: 
WWW.TURISMODESANXENXO.COM
Perfil empresarial: 
EMPRESA DE CAPITAL MIXTO PÚBLICO E PRIVADO.
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
22/07/2010
Referencia normativa: 
Orde do 27 de agosto de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira, e se procede á convocatoria para o ano 2009.
Presupuesto total: 
455.586,85 €
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
175.143,72
% sobre total Presupuesto: 
46%
Subvención otras Administraciones o Fondos distintos del FEP. Nombre de la Administración/Fondo 1: 
Deputación de Pontevedra
Importe Administración/Fondo 1: 
90.000€
Plazo total en meses: 
15
Anualidades: 
2010/2011
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Portonovo - Sanxenxo
Coordenadas GPS: 
42.3944,-8.827279
Plazo de ejecución: 
31/12/2011
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
O obxectivo xeral deste proxecto consiste en rehabilitar a antiga casa do médico e crearase a Casa Mariñeira como aula, tanto de exhibición de artes ttradicionais pesqueiras para escolares e visitante como de formacióne venta en artes tradicionais pesqueiras, como por exemplo, as redeiras. A casa mariñeira servirá como centro de formación ao sector do mar.
Principales actividades del proyecto: 
La vila de Portonovo ten un edificio simbólico para o pobo tal como e a antiga "Casa do Medico" ou "Casa de Don Fernando", sita no centro da vila e propiedade municipal. O obxeto principal deste proxecto consiste en rehabilitaciion e acondicionamento da mesma como Casa Marinelra e aula de formacion/exhibiciónde artes tradicionais pesqueiras. Con este proxecto, dinamizarase a Vila de Portonovo, rehabilitarase a antiga Casa do Medico e crearase a "Casa Mariñeira" como aula, tanto de exhibicion de artes Itradicionais pesqueiras para escolares e visitantes como de formacion e venta en artes tradicionais pesqueiras, como por exemplo, as redeiras. Con este novo servizo, o turista coñecerá de primeira man o mundo do mar, non so o seu traballo senón tamen as suas xentes. Polo tanto, desenvolveranse as actividades de l -° visitante (e outros colectivos locais, estudantes, escolares, etc.) achegarase ao mundoi da pesca e 0 mar dende un punto de vista tanxible, didactico e cotidiano. - Poderan adentrarse no coriecemento das distintas artes de pesca, cales son os aparellos i que se emprerian para capturar as distintas especies, c6mo se usan os seus nomes, 0 pori que das suas formas, etc. - Procurar que a experiencia vivid a polos visitantes sexa unica tanto na percepci6n do medioi marino como da vida dentro do pobo pesqueiro e das suas xentes. E importante que 0 turista adquira os nuevos coriecementos que lie transmite 0 pescador e 0 1 aprendizaxe debe ser reciproco; 0 profesional aproveitara tamen cada visita para mellorari coa experiencia. o desenvolvemento da actividade. Tendremos en conta que canto maisi aprenda 0 visitante nesta experiencia tendra mais que com partir e polo tanto, a divulgaci6n l sera maior tamen.
Resultados concretos previstos: 
rehabilitación da Casa de Don Fernando. Dotación dun Aula de formación e local de exhibiciíoin de artes e recursos mariñeiros da vila.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Diversificación
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Organización de eventos de formación y divulgación
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Promoción del asociacionismo y el cooperativismo
Promoción de la pluriactividad de los pescadores (empleos adicionales fuera del sector pesquero a tiempo completo o parcial).
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para la diversificación de actividades
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
No
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
IMG_0560_little.jpg
IMG_0561_little.jpg
Indicadores de Ejecución
Incidencias: 
modificación del plazo de ejecución